Səbətdə:

Say: 0

“TİTAN GROUP SERVİS VƏ ZƏMANƏT ŞƏRTLƏRİ”

Titan Servis Xidməti (bundan sonra TSX adlanacaq) TİTAN GROUP şirkətlər birliyinin tərkibinə aiddir və TİTAN GROUP tərəfindən istehsal edilən zəmanətli və zəmanət müddəti bitmiş malların, həmçinin digər kommersiya mallarının (peşəkar mətbəx avadanlıqları) texniki servis və montajı ilə məşğul olacaq.

Şirkət daxilində göstərilən xidmətlər 3 qrupa bölünür:

  1. Zəmanət müddətində göstərilən servis xidmətləri
  2. Zəmanət müddəti bitdikdən sonra göstərilən servis xidmətləri
  3. Kommersiya mallarına göstərilən servis xidmətləri

Zəmanət müddətində servis göstərilən mallar qrupuna TİTAN GROUP şirkəti tərəfindən istehsal edilən mallara aiddir. Bu mallara zəmanət müddəti 1 ildir. Bu müddət ərzində “TİTAN SERVİS XİDMƏTİ” MMC tərəfindən göstərilən xidmətlər ödənişsizdir.

Zəmanət müddəti bitdikdən sonra, TİTAN Group şirkəti tərəfindən istehsal edilən mallara “TİTAN SERVİS XİDMƏTİ” MMC tərəfindən göstərilən xidmət ödənişlidir.

Kommersiya mallarına (peşəkar mətbəx avadanlıqları) “TİTAN SERVİS XİDMƏTİ” MMC tərəfindən göstərilən xidmət müddəti 1 ildir (12 ay) və ödənişsizdir.

ZƏMANƏT MÜDDƏTİ DÖVRÜNDƏ SERVİS XİDMƏTLƏRİ

“TİTAN SERVİS XİDMƏTİ” MMC şirkəti montaj-quraşdırma xidmətlərindən başqa həmçinin servis xidmətəri də göstərir. Titan Groupun istehsalı olan mallara verilən zəmanət müddəti 1 ildir və ödənişsizdir.

Zəmanətli servis xidmətinin aşağıdakı növləri var:

2.1. Diaqnostika - Məhsulın texniki vəziyyətini, nasazlıqların aradan qaldırılmasını və səbəblərini müəyyənləşdirməyə yönələn tədbirlər və işlərin məcmusu.
2.2. Zəmanət xidməti - istehsalçı tərəfindən yaranan nasazlığın səbəblərini aradan qaldırmağa və avadanlıq istehsalçısı tərəfindən müəyyən edilmiş zəmanət müddəti ərzində avadanlığın işlək vəziyyətini bərpa etməyə yönəlmiş tədbirlər və işlərin məcmusudur.
2.3. Texniki xidmət (TX) - etibarlılığını və işinin səmərəliliyini artırmaq üçün təyinatı üzrə istifadə edildikdə işlək avadanlıqları yaxşı vəziyyətdə saxlamağa yönəlmiş tədbirlər və işlərin məcmusudur.
2.4. Planlaşdırılmış təmir (planlı texniki xidmət) - Avadanlıq istehsalçısı və ya Podratçı tərəfindən tövsiyə olunan müəyyən bir müddətdə aparatın vaxtının tezliyi və ya istifadə tezliyi ilə həyata keçirilən texniki xidmət. Rutin baxımın məqsədi istehsalçı tərəfindən müəyyən avadanlıq növləri üçün müəyyən edilmiş məhdud ömür zəmanətinin qorunması və ya müəyyən avadanlıq növləri üçün İstehsalçı (Titan Group) tərəfindən müəyyən edilmiş zəmanət xidmət müddətinin uzadılmasıdır.
2.5. Təmir - nasazlığın səbəblərini aradan qaldırmağa və avadanlıqların işini bərpa etməyə yönəlmiş bir sıra tədbirlər və işlərdir.
2.6. Avadanlıqların təchiz edilməsi və istismara hazırlanması - bu Məhsuun tərkib hissəsi olan mürəkkəb avadanlıqların birləşdirilməsinə, eləcə də Məhsuun ən yüksək səmərəliliyi və təhlükəsizliyini təmin edən iş parametrləri üçün təyin edilməsinə yönəlmiş tədbirlər və işlərin məcmusu.
2.7. Qidalandırma elementlərinin dəyişdirilməsi.
2.8. Əlavə Komponentlərin quraşdırılması - Avadanlıqların səmərəliliyinin və təhlükəsizliyinin artırılmasına yönəlmiş, Əsas avadanlıq tərkibinə daxil olmayan Komponentlərin quraşdırılması üçün bir sıra tədbirlər və işlərdir.

Xidmət şöbəsi aşağıdakılara malikdir:

- 24 saat dispetçer mərkəzi
- ixtisaslı mütəxəssis heyyətindən ibarət briqada
- geniş ehtiyat hissələri anbarı
- təcili çağırışlara sürətli cavab vermək üçün müasir diaqnostika və təmir avadanlığı ilə təchiz olunmuş xidmət avtomobillərinin bir parkı
- müştərinin soyuducu sistemlərini uzaqdan izləmək imkanı.

Müştəri tərəfindən mallarda aşkarlanan hər hansı qüsurla bağlı müraciət olunduqda ilk öncə həmin malın müqavilə nömrəsini və tarixini araşdırılır Əgər müraciət edilən nasazlıq müştərinin səhvi üzündən baş veribsə bu zaman servis xidməti ödənişli olacaq.

ZƏMANƏT MÜDDƏTİ BİTDİKDƏN SONRA SERVİS XİDMƏTLƏRİ

“TİTAN SERVİS XİDMƏTİ” MMC şirkəti TG tərəfindən satılan malların zəmanət müddəti bitdikdən sonra da servis xidmətləri göstərir. Zəmanət müddəti bitən mallar qrupuna təkcə Titan Group tərəfindən istehsal edilən mallar deyil, həmçinin başqa müştərilərdə ola bilər.

KOMMERSİYA MALLARINA SERVİS XİDMƏTLƏRİNİN GÖSTƏRİLMƏSİ

Peşəkar Mətbəx avadanlıqları və ya kommersiya malları qrupuna TG birbaşa olaraq çalışdığı şirkətlərdən əldə edilən mallar aiddir. Həmin mallara verilən zəmanət müddəti 1ildir.