Səbətdə:

Say: 0

Sənaye Soyutma Sistemləri və Avadanlıqları

 • Ehtiyat Hissələr
 • Kompressor-Kondensator Qurğuları
 • Split Sistemlər
 • Mərkəzi Sistemlər
 • Chillerlər
 • Kompressorlar
 • İstilikdəyişdiricilər

Komplektləşdirici hissələr

 • Resiverlər
 • Maye ayırıcılar
 • Yağ ayırıcılar
 • Siklon yağ ayırıcı resiver ilə
 • Filtr quruducu
 • Filtr kovan
 • Filtr kartuş
 • Yağ filtrləri
 • Yağ səviyyə tənzimləyiciləri
 • Titrəşim alıcı
 • Solenoid klapan
 • Check valve
 • Service valve
 • Ball valve
 • Təzyiq tənzimləyici
 • Gözətləmə camları
 • Termorequlyasiya ventili
 • Elektron Requlyasiya ventili
 • Təzyiq relesi
 • Rotalock Valve
 • Safety valve
Kateqoriyalar/Məhsullar/

Ticari və Sənayə Soyutma sistemləri və avadanlıqları

Soyuducu kameralar əvvəlcədən soyudulmuş (dondurulmuş) qida məhsullarının ətraf havanın temperaturu -30-dan 40 ºC-dək və nisbi rütubət 80% - dən yuxarı olmayan, isidilən və ya isidilməyən otaqlarda qısa müddətli saxlanması üçün nəzərdə tutulub. Soyuducu sistem və buxarlandırıcılar müştərilərin ehtiyaclarına uyğun dizayn edilmişdir. Soyuducu kameralar daha çox qida və kənd təsərrüfatı məhsullarının uyğun temperaturda saxlanması üçün istifadə olunur. Soyuq hava müəssisələrində elektrik enerjisinin 60-70% -i soyutma üçündür Buna görə də Titan Group müştərilərini düşünərək daha az enerji sərfiyyatı üçün texnoloji layihələrin daha az sərfiyyatlı hazırlanmasını təmin edir. 80 mm və 100 mm panel qalınlığı olan soyuducu kamera əvvəlcədən soyudulmuş və hazır qablaşdırılmış qida məhsullarını saxlamaq üçün hazırlanmışdır. Kameralar qida sənayesi, ticarət və ictimai iaşə müəssisələrində istifadə olunur.