Tütünmeyvə qurutma sistemləri

Qurutma prosesinin həm məhsul keyfiyyəti, həm də iş gəlirliyi baxımından uğuru birbaşa uyğun qurutma maşınının seçilməsindən və istifadəsindən asılıdır. İlk addım olaraq, qurutma metoduna və qurutma maşınının seçilməsinə çox əhəmiyyət vermək lazımdır.
İstədiyiniz qurutma üçün uyğun qurutma maşınının seçilməsi bir çox amillərin nəzərə alınmasını tələb edən çox çətin və mürəkkəb bir prosesdir. Seçim zamanı texnoloji tələblər, iqtisadi işlər və alınan quru məhsulun keyfiyyəti də vacib meyarlar kimi nəzərə alınmalıdır.

Qurutma sistemlərinin hazırlanmasında aşağıdakı brendlərin texnologiyasından istifadə edilir

Qurutma sistemi hazırlanarkən şirkətimiz aşağıdakı xüsusiyyətləri nəzərə alaraq məhsullarını müştərilərimizə təqdim edir:

 • Qurudulacaq illik məhsul miqdarı
 • Təhlükəsiz işləmə
 • Qurudulmuş məhsulun keyfiyyətinin uyğunluğu
 • Qurudulmuş məhsulun xarici görünüşünün uyğunluğu
 • Ətraf mühitin çirklənməsinə təsiri olub-olmaması
 • Tədqiqat zamanı effektiv idarəetmənin təmin edilməsi
 • Təmir və texniki xidmətin asanlığı
 • Yekun məhsulun və ümumi sistemin estetik gözəllik

Qurutma sistemləri hazırlanarkən qurutma kameraları Titan Group istehsalı olan sendviç panellərlə qurulur. Aşağıdakı xarici ölkələrin məhsulları qurutma sistemlərinin hazırlanmasında istifadə olunur.

 • İtaliya
 • Almaniya
 • İsveçrə
 • ABŞ