İstifadə sahələri

PUR/PİR poliuretan sendviç panellər əsasən aşağıda göstərilən müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunması daha əlverişlidir.

İri və kiçik sənaye obyektlərinin inşasında

Anbar və loqistik mərkəzlərin inşasında

İri ticarət obyektlərinin <br>inşasında

Qaraj və anqar komplekslərinin inşasında

Soyuducu anbar komplekslərinin inşasında

İnzibati binaların<br> inşasında

Fermer və kənd təsərrüfatı binalarının inşasında

Yaşayış binalarının dam örtük sistemlərində

Perifabrik evlərin<br>hazırlanmasında

Konteynerlərin<br> hazırlanmasında

Tütün qurutma kameralarının hazırlanmasında

Meyvə qurutma kameralarının hazırlanmasında