İstifadə sahələri

PUR/PİR poliuretan sendviç panellər əsasən aşağıda göstərilən müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunması daha əlverişlidir.

İri və kiçik sənaye obyektlərinin inşasında

Anbar və loqistik mərkəzlərin inşasında

İri ticarət obyektlərinin
inşasında

Qaraj və anqar komplekslərinin inşasında

Soyuducu anbar komplekslərinin inşasında

İnzibati binaların
inşasında

Fermer və kənd təsərrüfatı binalarının inşasında

Yaşayış binalarının dam örtük sistemlərində

Perifabrik evlərin
hazırlanmasında

Konteynerlərin
hazırlanmasında

Tütün qurutma kameralarının hazırlanmasında

Meyvə qurutma kameralarının hazırlanmasında