Hava tənzimləyicilər (Davlumbazlar)

SNACK tipli
hava tənzimləyicilər

Hava tənzimləyicilər ictimai iaşə obyektlərinin ventilyasiya sistemlərində quraşdırılması üçün nəzərdə tutulub və havanın yağ və buxardan təmizlənməsinə yardım edir. Tənzimləyicilərin bütün modelləri yüksək keyfiyyətli AİSİ 304 paslanmayan poladdan hazırlanıb və çıxarılan filtrlərlə təchiz olunub.

TRAPESİYA tipli
hava tənzimləyicilər

Hava tənzimləyicilər ictimai iaşə obyektlərinin ventilyasiya sistemlərində quraşdırılması üçün nəzərdə tutulub və havanın yağ və buxardan təmizlənməsinə yardım edir. Tənzimləyicilərin bütün modelləri yüksək keyfiyyətli AİSİ 304 paslanmayan poladdan hazırlanıb və çıxarılan filtrlərlə təchiz olunub.

QUADRO tipli
hava tənzimləyicilər

Hava tənzimləyicilər ictimai iaşə obyektlərinin ventilyasiya sistemlərində quraşdırılması üçün nəzərdə tutulub və havanın yağ və buxardan təmizlənməsinə yardım edir. Tənzimləyicilərin bütün modelləri yüksək keyfiyyətli AİSİ 304 paslanmayan poladdan hazırlanıb və çıxarılan filtrlərlə təchiz olunub.