Flip-flap qapılar

Flip-Flap qapılar panelə və divara quraşdırıla bilən, cüt və tək laylı, hər iki istiqamətə 180 dərəcə açıla bilən, lazım gələrsə daim açıq qala bilən qapılardır. 40 mm qalınlığında, poliuretan doğulu, pəncərəli və ya pəncərəsiz olmaqla servis keçişlərində və ya istehsalatda istifadə edilir. Cüt laylı qapılar 200*260 sm net keçişə qədər istehsal olunmaqdadır. Zərbələrə qarşı davamlı olan polietilen qol və CR-Nİ mövcuddur. Qapılar paslanmaz metal və ya polietilendən hazırlanır.

Texniki göstəricilər

Tək laylıçərçivə ölçüləri
EnxUzunluq (sm)EnxUzunluq (sm)
70x20080x205
70x21080x215
80x20090x205
80x21090x215
80x22090x225
90x200100x205
90x210100x215
90x220100x225
100x200110x205
100x210110x215
100x220110x225
120x200130x205
120x210130x215
120x220130x225
Tək laylıçərçivə ölçüləri
EnxUzunluq (sm)EnxUzunluq (sm)
120x200130x205
120x210130x215
120x220130x225
130x200140x205
130x210140x215
130x220140x225
140x200150x205
140x210150x215
140x220150x225
150x200160x205
150x210160x215
150x220160x225
160x200170x205
160x210170x215