Dəzgahlar

Sənaye tipli mətbəx dəzgahları yüksək keyfiyyətli AİSİ 304
paslanmaz poladdan hazırlanıb. İctimai yeyinti müəssisələrdə və
ticarət obyektlərində isitifadə olunur. Mətbəx dəzgahların iş səthi 1,2 mm qalınlıqda olan paslanmaz poladdan hazırlanıb. Ayaqlar 40×40 mm paslanmaz profildən hazırlanıb, hündürlük tənzimləyicisi ilə təmin olunub. Yük saxlama qabiliyyəti -150 kg.