"Abşeron" modeli

     Bu tip soyuducu vitrinlərdən şirniyyat məhsullarının nümayişi və satışı üçün istifadə olunur.

  • Horizontal soyuducu vitrinlər termostatik qurğu ilə təchiz olunaraq həm kənardan soyutma yolu ilə, həm mərkəzləşmiş soyutma vasitəsilə və həmçinin də 2500mm uzunluqdan çox olmamaq şərtilə daxildən soyutma yolu ilə üç variantda təqdim olunur.
  • Buxarlandırıcının avtomatik əriməsini təmin edən elektron idarəetmə paneli.
  • Soyuducunun mərkəzi soyutma sistemi və çöl soyutmalı imkanı var.